Υπηρεσίες

Βασικές μετρήσεις αξιολόγησης σωματομετρικών χαρακτηριστικών

Ανάλυση σύστασης σώματος

Μέτρηση βασικού μεταβολικού ρυθμού

Εξατομικευμένες οδηγίες για μείωση βάρους-λιπώδους ιστού

Εξατομικευμένες οδηγίες για αύξηση μυϊκής μάζας

Μέτρηση μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου

Αξιολόγηση εργομετρικών αποτελεσμάτων

Βελτίωση αθλητικής απόδοσης