Άσκηση και ενυδάτωση

Οι συγκεκριμένες οδηγίες αφορούν στην ενυδάτωση κατά την διάρκεια σωματικής δραστηριότητας. Ένας ασκούμενος λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει τη δραστηριότητα ενυδατωμένος και με τα συνήθη επίπεδα ηλεκτρολυτών στο αίμα. Γι’ αυτό, μαζί με το κανονικό φαγητό θα πρέπει να ξεκινά και η λήψη υγρών αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, για να καταστεί δυνατή η απορρόφηση των υγρών από το σώμα. Ο στόχος της κατανάλωσης υγρών κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι να αποτραπεί η υπερβολική απώλεια νερού (μεγαλύτερη του 2% του σωματικού βάρους) και οι υπερβολικές αλλαγές στην ηλεκτρολυτική ισορροπία ώστε να αποτραπεί μείωση των αθλητικών επιδόσεων. Επειδή η μεταβλητότητα των ποσοστών της εφίδρωσης από αθλητή σε αθλητή είναι μεγάλη, όπως και το αντίστοιχο ποσοστό σε απώλεια ηλεκτρολυτών, συνιστάται ειδικό προγράμματα αποκατάστασης της ισορροπίας του νερού στο σώμα του κάθε αθλητή. Για τον λόγο αυτόν, συνίσταται ο υπολογισμός της απώλειας του σωματικού βάρους μέσω της εφίδρωσης, από τη μέτρηση του σωματικού βάρους πριν και μετά την άσκηση. Ενδεικτικές προτεινόμενες ποσότητες για αθλητές μεγάλων αποστάσεων (και αθλημάτων που διαρκούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα) είναι να πίνουν ‘’όσο είναι ανεκτό’’ μεταξύ 400 – 800 mL για κάθε 1 ώρα άσκησης. Οι  υψηλότερες ποσότητες αφορούν σε ταχύτερα, βαρύτερα άτομα που αγωνίζονται σε ζεστά περιβάλλοντα και οι χαμηλότερες ποσότητες να προτείνονται για τα πιο αργά, ελαφρύτερα άτομα που αγωνίζονται σε δροσερότερα περιβάλλοντα. Επίσης, κατά την διάρκεια της άσκησης, η κατανάλωση υγρών που περιέχουν ηλεκτρολύτες και υδατάνθρακες μπορεί να προσφέρουν οφέλη σε σχέση με το απλό νερό κάτω μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Τέλος, μετά την άσκηση, ο στόχος είναι να αντικατασταθεί οποιοδήποτε απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Για να επιτευχτεί ταχεία και πλήρη ανάκτηση από την αφυδάτωση θα πρέπει να καταναλωθεί περίπου 1.5 L υγρών για κάθε κιλό απώλειας σωματικού βάρους.

Πηγή: Medicine & Science in Sports & Exercise